Registracija

Vardas, Pavardė
Telefono nr.
Atsakyk į šiuos trylika klausimų ir išsigrynink savo idėjos mastą, o mums padėk suprasti, ar Tu esi tas,
kurio mes laukiame, kad kartu pamėgintume visuomenę padaryti darnesne.
Kokią socialinę problemą sprendžia tavo verslas? Vienu sakiniu apibūdink konkrečią tavo sprendžiamą/ norimą spręsti problemą.
Pateik svarbiausią statistiką ir šaltinius, kurie įrodo, kad problema egzistuoja ir yra būtinybė ją spręsti.
Kuo tavo socialinio verslo idėja prisideda prie darnios visuomenės kūrimo?
Ar tu esi idėjos autorius? Kada ir kaip tau kilo ši idėja?
Apibūdink kaip veikia tavo produktas/ai ar programa/-os. Paaiškink kaip kiekvienas jų padės tau pasiekti keliamus socialinius tikslus.
Kas yra tavo sprendimo tikslinė auditorija?
Pateik pavyzdį, kaip tikslinės auditorijos gyvenimui bus daromas poveikis, kuris mažins atskirtį tarp įvairių socialinių grupių?
Kokius žinai pavyzdžius, kas dar sprendžia šią problemą mūsų visuomenėje?
Kokius finansavimo šaltinius esi išbandęs, ir kokių ketini siekti ateityje?
Išvardink esmines suplanuotas veiklas ir biudžetą artimiausiems 12 mėn., nurodyk iš kur gausi lėšų reikalingoms išlaidoms padengti.
Ar tu sieki sukurti finansiškai tvarų modelį, ar tavo idėjai svarbus tik pirmasis-realizacijos momentas, o tolimesnė eiga ne tavo atsakomybėje?
Jei būsi atrinktas dalyvauti inkubatoriuje, ar galėsi skirti 40 val. savo laiko per savaitę?
Socialiniai verslininkai turi siekti pakeisti pasaulį į gerąją pusę. Kodėl tiki, kad tu tai galėtum padaryti?